0Dny0Hodiny0Minuty0Sekundy

První česká konference neurokognitivní rehabilitace

20. září 2018 od 9:00 hodin v Ostravě.

Milí přátelé, vážené kolegyně a kolegové,

srdečně Vás zveme na První českou konferenci neurokognitivní rehabilitace, která se bude konat 20. září 2018 v Ostravě.

Neurokognitivní rehabilitace a vývoj poznání fungování neuroplastických procesů mozku prochází v poslední dekádě výrazným teoretickým a praktickým vývojem. Kognitivní rehabilitace se postupně stává součástí standartu péče o pacienty se vzniklým postižením mozku. Dochází k čím dál většímu propojování světa medicíny, neuropsychologie, rehabilitace, ošetřovatelství, logopedie a speciální pedagogiky se světem technologií a počítačů. Multidisciplinární přístup a synergie vycházející z rozdílných oborů napomáhá vytvářet jedinečný vědní a klinický obor, jehož hlavním cílem je co nejdříve navrátit pacienta do jeho běžného života.

Cílem multioborového fóra je formou přednášek, kasuistik a diskusí presentovat komplexnost a kontinualitu při řešení obtíží spjatých s léčbou a rehabilitací pacientů se vzniklým postižením mozku.

Město Ostrava je svérázné, dynamicky rozvíjející se město nejen na poli průmyslu a obchodu, ale také v oblasti medicíny a společenských věd. Snad právě díky své hornické minulosti, je duch města spojován s velkou dávkou pospolitosti, vytrvalosti a schopnosti hledat schůdné cesty i tam, kde by je už nikdo nehledal. Věříme, že se nám, společně s vámi a geniem loci, podaří naplnit multidisciplinární duch konference a jeho základní motto: „jsme v tom spolu“.

PhDr. Petr Nilius, Ph.D.předseda konference

Registrace

No event found!